Month: February 2013

Grrrr.

Cứ khi nào trời yên bể lặng 1 chút là kiểu gì cũng phải làm gì đấy nói gì đấy khiến mình lên cơn điên!

 

Advertisements